ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
ผู้แต่งคนที่ 1ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งธ-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9745707864
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ.
2.ระบบราชการ.
3.การบริหารรัฐกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007178, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008216, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ