ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9747287617
หัวเรื่อง1.ระบบราชการ - - ไทย.
2.การปฏิรูปราชการพลเรือน.
3.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า47 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007191อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ