ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.401
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9747287625
หัวเรื่อง1.การปฏิรูประบบราชการ.
2.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
ราคา90
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007192อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ