ชื่อเรื่องการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.401
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9747287633
หัวเรื่อง1.การปฏิรูประบบราชการ.
2.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
3.การบริการประชาชน.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า153 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007193อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ