ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก342
เลขผู้แต่งส-พ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
2.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007205, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007527, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
008473, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
008977, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ