ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผู้แต่งคนที่ 1คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.)
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งค-ค
หัวเรื่อง1.การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า97 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007210อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ