ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง915.93
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007289อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ