ชื่อเรื่องรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.409
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007323อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ