ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้แต่งคนที่ 1การประปาส่วนภูมิภาค
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง363.610
เล่มที่ก-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 254
2.
3.การประปาส่วนภูมิภาค - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์การประปาส่วนภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า128 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007335อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ