ชื่อเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789749946978
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า61 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007370, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007371, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
007372, ฉ.3อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ