ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกสร 352.6
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9749946421
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ.
2.การบริหารงานบุคคล
3.ข้าราชการพลเรือน
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า134 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007400อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ