ชื่อเรื่องคู่มือกฏ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีปประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.593
เลขผู้แต่งก27ค
หัวเรื่อง1.กฎ ระเบียบ สำนักงาน ก.พ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า17 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007414อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ