ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.
2.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า60 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007522อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ