ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบเกษียณอายุข้าราชการตามลักษณะงาน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า90 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ