ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ของ ภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก306
เลขผู้แต่งส-ค
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.วัฒนธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า187 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007551, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007552, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ