ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
เลขเรียก333.1
เลขผู้แต่งส-ก
หัวเรื่อง1.การปฎิรูปที่ดิน.
2.สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า256 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007590อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ