ชื่อเรื่องแผนกลยุทธ์และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักบริหารโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง351.072
เล่มที่ส-ผ
หัวเรื่อง1.กรมบัญชีกลาง - - การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007631อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ