ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล : Princess of the Mahidol Family
ผู้แต่งคนที่ 1กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งก-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789747705171
หัวเรื่อง1.นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า143 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007676, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
010629, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ