ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
ผู้แต่งคนที่ 1กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งก-ก
เล่มที่2
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789747705188
หัวเรื่อง1.นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255
2.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า143 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007677, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
010630, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ