ชื่อเรื่องพ่อพระในบ้าน
ผู้แต่งคนที่ 1พุทธทาสภิกขุ
เลขเรียก294.35
เลขผู้แต่งพ-พ
หัวเรื่อง1.ความกตัญญู - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า105 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007705อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ