ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย คดีปกครองมหานคร
ปีที่พิมพ์2542
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007715อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ