ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2550
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก294.35
เลขผู้แต่งส-ท
หัวเรื่อง1.ทศพิธราชธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า115 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007731อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ