ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก351.818
เลขผู้แต่งศ-ค
หัวเรื่อง1.การพัฒนาชุมชน - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คาริสม่า มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า70 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007735อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ