ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก323.042
เลขผู้แต่งศ-ค
หัวเรื่อง1.การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า209 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007736อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ