ชื่อเรื่องเทิดไท้จอมกษัตริย์ นักปราชญ์ไอซีที
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-ท
เลขมาตรฐานสากล9749765095
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สุทธิการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า138 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007744อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ