ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง352.66
เล่มที่ศ-ร
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.ศูนย์รายงานประจำปี 2550.
3.ศูนย์บริการประชาชน - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า150 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007761อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ