ชื่อเรื่องแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้แต่งคนที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขเรียก759.95
เลขผู้แต่งม-จ
หัวเรื่อง1.จิตรกรรม - - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
2.แจกัน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า159 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007768อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ