ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว
ผู้แต่งคนที่ 1สุนีย์ สินธุเดชะ
เลขเรียก495.682
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9749376447
หัวเรื่อง1.ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
ราคา240
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า151 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007800อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ