ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
ผู้แต่งคนที่ 1เศรษฐวิทย์
เลขเรียก425
เลขผู้แต่งศ-จ
เล่มที่2
เลขมาตรฐานสากล9746970453
หัวเรื่อง1.ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์.
2.ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา170
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า296 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007888อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ