ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก306.361
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789741366378
หัวเรื่อง1.คุณภาพชีวิต.
2.คุณภาพชีวิตการทำงาน.
3.ความพอใจในการทำงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า150 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007906, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007907, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ