ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งส-ก
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789741310081
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล.
2.การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า156 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007912, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
007913, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ