ชื่อเรื่องสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก342
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ.
2.การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า55 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007932อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ