ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เลขเรียก351.593
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9789740404828
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - การทำงาน.
2.ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า198 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
007937อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ