Titleทะลึ่ง ยกที่ 6 หนังสือคลายเครียดสำหรับผู้ใหญ่
Author1จารุวรรณ วงศ์สว่าง
CallNumber158.7
Call_authorจ-ท
Subject1.คาวมเครียด (จิตวิทยา).
2.ความวิตกกังวล.
3.การผ่อนคลาย.
Placeกรุงเทพฯ
Publishวงศ์สว่างการพิมพ์
Price100
Type Bookหนังสือทั่วไป
page236 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
007992CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ