ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.102
เลขผู้แต่งส-พ
หัวเรื่อง1.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2535
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า52 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008032อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ