ชื่อเรื่อง80 พรรษา ปวงชนประชาเป็นสุขศานต์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-ป
เลขมาตรฐานสากล9789740934516
หัวเรื่อง1.ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร.
2.ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน กปร.
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า318 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008034อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ