ชื่อเรื่องสุขกันเถอะโยม 2 ฉายหมู่
ผู้แต่งคนที่ 1พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เลขเรียก089.959
เลขผู้แต่งพ-ส
เลขมาตรฐานสากล9789747656329
หัวเรื่อง1.รวมเรื่อง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เวิรค์พอยท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
ราคา145
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008079อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ