ชื่อเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แต่งคนที่ 1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขเรียก331.11
เลขผู้แต่งก-ผ
เลขมาตรฐานสากล9789749800911
หัวเรื่อง1.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า80 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008087อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ