ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส-พ
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9789740428862
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า63 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008101, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
008102, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ