ชื่อเรื่องเสนาะเสน่ห์ สำนวนไทย
ผู้แต่งคนที่ 1ล้อม เพ็งแก้ว
เลขเรียก495.917
เลขผู้แต่งล-ส
เลขมาตรฐานสากล9743234934
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - สำนวนโวหาร.
2.ภาษาไทย - - การใช้ภาษา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า239 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008204อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ