ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.401
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9747285444
หัวเรื่อง1.การบริหาร.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า112 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008213อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ