ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งส-พ
เลขมาตรฐานสากล9744631104
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
ราคา60
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า120 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008215อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ