ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคม ของ มท.2
ผู้แต่งคนที่ 1ประชา มาลีนนท์
เลขเรียก303.33
เลขผู้แต่งป-ห
เลขมาตรฐานสากล9747854953
หัวเรื่อง1.การจัดระเบียบสังคม.
2.การควบคุมทางสังคม - - ไทย
3.ปัญหาสังคม
4.สังคมมนุษย์
5.สังคมวิทยา
6.การควบคุมทางสังคม
7.ปัญหาสังคม - - ไทย
8.วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพศ
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008225, 1อยู่หนังสือทั่วไป
008442, 2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ