ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก342
เลขผู้แต่งส-ค
เลขมาตรฐานสากล9748013049
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง - - คู่มือ.
2.ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า155 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ