ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก923.159
เลขผู้แต่งส-ท
เลขมาตรฐานสากล9747771934
หัวเรื่อง1.ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
2.พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008239อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ