ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.การวางพัฒนาระดับจังหวัด.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า85 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008245อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ