ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก351.025
เลขผู้แต่งค1411น
เลขมาตรฐานสากล9749769384
หัวเรื่อง1.รัฐวิสาหกิจ.
2.ข้าราชการ - - การทำงาน.
3.การประเมิน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า15 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008296อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ