ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
เลขผู้แต่ง351.004
เล่มที่ส-ร
เลขมาตรฐานสากล9789742611385
หัวเรื่อง1.รายงานประจำปี 2550.
2.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า147 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008299อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ