ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.064
เล่มที่ศ-ก
หัวเรื่อง1.ผังแม่บทศูนย์ราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือวิทยานิพนธ์ (ว) / Thesis (T)
จำนวนหน้า78 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008306อยู่วิทยานิพนธ์
008581อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ