ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ(พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งค-ผ
หัวเรื่อง1.การปฎิรูประบบราชการ.
2.ระบบราชการ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า47 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
008315อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ